Saydam Çevre
 • 0332 235 35 27
 • 0554 844 54 70
Saydam Çevre - Facebook Saydam Çevre - Twitter
Çevre Yönetimi
EK-4 FORMU
EK-5 FORMU
EK-6 FORMU
Çevresel unsurlarının sürdürülebilir kullanımı ve gelişimini sağlamak üzere yerel, bölgesel ve küresel düzeyde belirlenen mevzuat, politika, strateji ve protokollerin uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Mevzuatlar gereği sürdürülebilir çevre için kaynakların kullanılması yanı sıra atıkların oluşumlarından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerin sağlanmasıdır. 

Çevre yönetimi; Değerlendirilebilir atık geri kazanımın amaçlanması ve geri kazanım hedefleri için gerekli yasal bildirim, belgelendirme ve beyan işlemlerinin uygulanmasıdır. Çevre yönetimi işlemlerinin takibi tesis çevre görevlileri ve çevre danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yasal bildirim ve beyanlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

ATIK YÖNETİM PLANI
Endüstriyel tesislerde oluşan atıkların tesis içerisinde toplanması, geçici depolanması ve bertarafı hakkında bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında belirlenmiş format doğrultusunda hazırlanarak valilikten üç yıllık onay alınmasıdır.

ATIK AMBALAJ
Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.
 
Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında ambalaj üreticileri, tedarikçiler ve tüketiciler tarafından bildirimlerin yapılması yasal zorunluluktur. 

Ambalaj üreticileri tarafından üretilen ambalajların EK-4,
Ambalaj piyasa süren işletmeler EK-5,
Ambalaj Tedarikçi işletmeler EK-6,

Formlarını doldurarak her yıl şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yazılım portalı üzerinde bakanlığa bildirir.

TEHLİKELİ ATIK
Tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertarfına kadar çevreye ve insan sağlığına zararlı etkilerinin oluşmasının önlenmesi için atıkların kaynağında ayrı toplanması, geçici depolanması ve nihai bertarafı yasal zorunluluktur.
 
Tehlikeli atıkların kontrol yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıkların bertaraf işlemlerini bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı işletmeler yapmaktadır. Atıkların bertaraf işlemleri için ulusal atık taşıma formlarının doldurulması ve form bilgilerinin her yıl mart ayı sonuna kadar Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Tehlikeli Atık Beyanlarının yapılması gereklidir.

TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARI
Lisans işlemleri kapsamında tesisin teknik yeterliliği sahip olduğunu gösterir teknik uygunluk raporları bilimsel kuruluşlar, tesis çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından alınacak lisans konusu kapsamında bakanlıkça belirlenmiş format doğrultusunda hazırlanır.

YAĞ BEYANLARI
Yağ üreticileri üretmiş oldukları ürünlerin cins ve miktarlarını belirterek Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-3’te belirtilen Yağ beyan formunun doldurulması ve her yıl şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

ATIK YAĞ BEYANLARI
Atık Yağ üreticileri üretmiş oldukları atık yağların cins ve miktarlarını belirterek Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’de belirtilen atık yağ beyan formunun doldurulması, atık yağların kategori analizleri ve bertaraf formları ile her yıl şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

METAL HURDA İTHALAT BELGESİ
Hurda metalleri ergitme, parçalama, boyutlarını küçültme suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu artırmak üzere geri kazanım işlemi uygulayan işletmeler bakanlıkça alınması gerekli izin ve lisans işlemlerinin tamamlanması koşuluyla yurt dışından hurda ithalatı yapabilirler.
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında gerekli teknik şartların sağlanması durumunda Metal Hurda İthalatçı Belgesi verilir.
MEVZUATLAR
E-KATALOG
 • ASELSAN KONYA
 • Torku
 • AYDINLI
 • sunset
 • ASELSAN
 • Konya Şeker
 • PANAGRO
 • Doğrular
 • SEZERSAN
 • DELTA PLASTİK
 • Gesaş
 • PETEK PLASTİK
 • CEBEL
 • Atak Ambalaj
 • Sonne
 • KARAMAN YEM
 • BETA ZİRAAT
 • Ereğli Beton
 • çoban yıldızı
 • berberoğlu
 • hotel ney
 • Kuğu
 • Masterwork
 • Şeker Süt
 • clarion hotel
 • CABELLA
 • Perilla
 • Özgül Treyler
Beyhekim Mh Şafak Cad No:77D-2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 235 35 27 | Fax: 0332 235 35 28
Mail: saydam@saydamcevre.com.tr
Gülbahar Mh. Karanfil Sk. Birlik İş Mrk. Kat:1 No:2/2 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
Tel: 0554 844 54 70
Mail: saydam@saydamcevre.com.tr
© 2014 Saydam Çevre. Tüm Hakları Saklıdır.